विश्चकोशातील विषय

अर्थशास्त्र (565) अवर्गीकृत (5250) आयुर्वेद (83) इंग्रजी भा. सा. (223) इतिहास (679) इतिहास, जागतिक (202) इतिहास, भारतीय (337) उद्योग व व्यापार (329) उपयुक्त कला (102) कला सामान्य (88) कायदा (270) कीटकविज्ञान (84) कृषिविज्ञान (220) खगोलशास्त्र (289) खेळ (102) गणित (154) चित्रकला (77) तत्त्वज्ञान (260) धर्म (676) पुरातत्त्वविद्या (177) प्राणिविज्ञान (186) फ्रेंच भा. सा. (97) बंगाली भा. सा. (71) भाषाशास्त्र (73) भूगोल (3048) भूविज्ञान (490) भौतिकी (425) मराठी भा. सा. (267) मानवशास्त्र (296) मानवी वैद्यक (160) मानसशास्त्र (174) यांत्रिक अभियांत्रिकी (121) युद्धशास्त्र (229) यूरोपीय भा. सा. (112) रसायनशास्त्र (455) राज्यशास्त्र (486) वनस्पतिविज्ञान (1382) वातावरणविज्ञान (86) वास्तुकला (93) विद्युत् अभियांत्रिकी (69) शिक्षणशास्त्र (251) संगीत (208) संस्कृत भा. सा. (160) समाजशास्त्र (227) हिंदी भा. सा. (81)