चार्ल्स लेनर्ड वुलीवुली, चार्ल्स लेनर्ड : (१७ एप्रिल १८८०–२० फेब्रुवारी १९६०). ब्रिटिश पुरातत्त्वज्ञ आणि इराकमधील ⇨ अर  या सुप्रसिध्द स्थळाचा उत्खनक. जन्म लंडन येथे मध्यमवर्गीय कुटुंबात. शिक्षण ऑक्सफर्ड विद्यापीठात. त्याने वयाच्या पंचविसाव्या वर्षी ॲश्मोलिअन संग्रहालयाचे (ऑक्सफर्ड) उपरक्षक हे पद स्वीकारले आणि आपल्या संशोधनकार्यास प्रारंभ केला. एल्की कॉक्सबरोबर त्याने न्यूबियात पहिली संशोधन-मोहिम आखली (१९०७-११).

वुलीने ब्रिटिश संग्रहालयासाठी टॉमस एडवर्ड लॉरेन्स (‘लॉरेन्स ऑफ अरेबिया–’ १८८८-१९३५) या ब्रिटिश पुरातत्त्वज्ञाच्या सहकार्याने युफ्रेटीस नदीकाठच्या हिटाइट संस्कृतीची प्रमुख नगरी कारकेमिश येथे १९१२-१४ दरम्यान उत्खनन केले. त्याचा अहवाल कारकेमिश या नावाने पुढे प्रसिध्द झाला (१९२१). नंतर त्याने ईजिप्तमधील आक्नातन राजाची राजधानी ⇨टेल एल्‌ अमार्ना, अल्‌-मिना इ.ठिकाणी उत्खनने केली. ‘टेल-एल्‌-मुकेयीर’ म्हणजेच इराकमधील अर असून, वुलीने १९२२ ते १९३४ दरम्यान येथे विस्तृत प्रमाणावर उत्खनने केली. त्यांत त्याला राजांची थडगी सापडली. इ. स. पू. तिसऱ्या सहस्रकात बांधलेल्या या थडग्यांत राजे-राण्या व त्यांचे सेवक ह्यांचे सांगाडे, सोन्याचे दागदागिने, मुकुट, भाले, कट्यारी, बकऱ्यांचे सोन्याचे पुतळे इ. अवशेष मिळाले. याशिवाय अन्य उत्खननांत मंदिरे, घरे, मनोरे व क्यूनिफॉर्म लिपीतील कोरीव मुद्रा आढळल्या. त्यांवरून वुलीने काही निष्कर्ष काढले. आहेत. येथे इ. स. पू. ४०००-४०० पर्यंत अर शहराची अनेक वेळा पुनर्रचना झाली होती आणि इ. स. पू. ४०० मध्ये पुराने त्याचा नाश झाला. गिलगामोश महाकाव्यात व बायबलच्या जुन्या करारात वर्णिलेला पूर हाच असावा. या शहरातील प्राचीन घरे मातीची होती आणि मृत्पात्रे रंगीत असत. एका पिंपाकृती मृत्पात्रावर काही वस्तूंची यादी कोरलेली आढळली.

वुलीने आपले संशोधन ग्रंथांद्वारे प्रसिध्द केले. त्यांपैकी द सुमेरियन्स (१९२८), अर ऑफ द खाल्डिज (१९२९), डिगिंग अप द पास्ट (१९३०), एक्स्‌कॅव्हेशन्स ॲट अर : ए रेकॉर्ड ऑफ ट्वेल्व्ह यिअर्स वर्क (१९५४) आणि हिस्टरी अनर्थ्‌ड (१९५८) हे काही ग्रंथ प्रसिध्द आहेत. वुलीने वरील ग्रंथांतून मेसोपोटेमियातील संस्कृत्या आणि इजीअन व ग्रीक संस्कृत्या यांतीला संबंध दाखविण्याचा प्रयत्न केला.

त्याच्या पुरातत्त्वीय क्षेत्रातील कार्याबद्दल राजा पाचवा जॉर्ज याने त्यास सरदारकी बहाल केली (१९३५). अखेरच्या दिवसांत वुलीने अल्‌-मिना (सिरिया) व टेल अटकाना (अलालाख) या स्थळी अनुक्रमे १९३६-३७ व १९३७-३९ या काळात उत्खनने केली. तत्संबंधीचे निष्कर्ष त्याने अ फर्‌गॉटन किंग्डम (१९५३) या ग्रंथात मांडले. विसाव्या शतकाच्या मध्यास त्याने संशोधनाद्वारे अनुमानिलेल्या काळाविषयी – विशेषतः सुमेरियन काळाविषयी – अन्य स्थळी उत्खनन केलेल्या विद्वानांनी फरक दाखविला, तरीसुध्दा त्याचे या क्षेत्रातील उत्खनन-संशोधन हे अद्यापही महत्त्वाचे मानले जाते. त्याचे लंडन येथे निधन झाले.

संदर्भ : 1. Mallowan, M. E. L. Wiseman, D. J. Ed. Ur in Retrospect : In Memory of Sir C. Leonard Woolley, London, 1960.

            2. Woolley, Sir Leonard, Spadework, London, 1953.

देशपांडे, सु. र. देव, शां. भा.