अंटार्क्टिक महासागर : अंटार्क्टिकाभोवतीच्या ⇨ अटलांटिक, ⇨पॅसिफिक, व ⇨हिंदीमहासागरांच्या भागांना मिळून काही वेळेस अंटार्क्टिक महासागर ही संज्ञा वापरतात.

शाह, र. रू.