जागतिक बँक :  पहा आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना व विकास बँक.