हायड्रॅझीन :हायड्रोनायट्रोजने नावाच्या संयुगांच्या मालेतील हेएक संयुग असून त्याचे रासायनिक संघटन H2NNH2 असे आहे. हाप्रबल क्षपणकारक [→ क्षपण] असलेला रंगहीन द्रव असून त्याचा वितळबिंदू २° से. व उकळबिंदू ११३.५° से. आहे. त्याचा वास कुबटव अमोनियासारखा असून ते आर्द्रता सहजपणे शोषून घेते व त्याचे हायड्रेट (N2H4·H2O) बनते. भौतिकीय दृष्ट्या ते पाण्यासारखे असले, तरी रासायनिक दृष्टीने क्षपणकारक, अपघटनशील (विघटनशील), क्षारकी व द्विकार्यकारी आहे. त्याच्यापासून तयार होणाऱ्या संयुगांचा म्हणजे अनुजातांचा पल्ला मोठा असून त्यांत साध्या लवणांपासून ते वलयीसंयुगे, बहुवारिके व सहसंयोजी जटिले येतात.

 

 हायड्रॅझीन संयुग १८८७ मध्ये प्रथम कार्बनी संयुगांपासून अलग करण्यात आले. सामान्यपणे ते जिलेटीन किंवा सरसाच्या उपस्थितीत अमोनियाचे सोडियम हायपोक्लोराइटाने ऑक्सिडीभवन करून तयार करण्यात येते. हायड्रॅझिनाचे उत्पादन करण्यासाठी जिलेटिनाच्या वा सरसाच्या उपस्थितीत अमोनियाबरोबर क्लोरामाइनाची किंवा यूरियाबरोबर सोडियम हायपोक्लोराइटाची विक्रिया घडवून आणतात. जिलेटिनामुळेकिंवा सरसामुळे विक्रिया न झालेल्या ऑक्सिडीकारकांद्वारे उत्पादित पदार्थाचे उत्प्रेरकीय [→ उत्प्रेरण] अपघटन होण्यास प्रतिबंध होतो.

 

 हायड्रॅझीन विविध पीडकनाशकांच्या संश्लेषणात (कृत्रिम रीतीने तयार करताना), स्पंजी रबरात, छिद्रे निर्माण करणाऱ्या फुंकण्याच्या क्रियेस मदत करणाऱ्या द्रव्याचे आधार-द्रव्य म्हणून आणि बाष्पित्रातील गंजण्याच्या क्रियेस प्रतिबंध करणारे द्रव्य म्हणून वापरतात. हायड्रॅझिनाची अम्लांशी व काही धातवीय लवणांशी विक्रिया होऊन तयार होणारी द्रव्ये विशिष्ट स्फोटक द्रव्ये व कवकनाशके यांच्या उत्पादनात वापरतात. हायड्रॅझीन व कार्बनी संयुगे यांतील विक्रियांमधून तयार होणारी अल्किल हायड्रॅझिने रॉकेट व झोत प्रचालन यांमध्ये इंधने म्हणून वापरतात. कारण हायड्रॅझिनाचे ज्वलन ही अतिशय ऊष्मादायी क्रिया आहे. कार्बनी संयुगांशी होणाऱ्या इतर विक्रियांतून मिळणारी हायड्रॅझोने व हायड्राझाइडे ही आयसोनिॲझीड (क्षया-वरील उपचारासाठी वापरण्यात येणारी) यांसारख्या औषधांमध्ये आणि बहुवारिके व छायाचित्रीय रसायने यांच्या निर्मितीत मध्यस्थ द्रव्ये म्हणून वापरतात. जीववैज्ञानिक दृष्ट्या क्रियाशील द्रव्यांच्या संश्लेषणात हायड्रॅझीन वापरतात. वनस्पतींची वाढ नियंत्रित करणारी द्रव्ये, शैवलनाशके, डाखकामातील अभिवाह, विषमवलयी संयुगे इत्यादींच्या निर्मितीत हायड्रॅझिनाचे अनुजात वापरले जातात.

 

 पहा : अमोनिया आल्डिहाइडे नायट्रोजन यूरिया. 

ठाकूर, अ. ना.