फुडगूस : (क. मशे, नेट्‍टेरे लॅ. ऑल्सिओडॅफ्‌ने सेमिकार्पिफोलिया कुल-लॉरेसी). मध्यम आकारमानाचा व सु. ७·५ – ९ मी. उंचीचा हा सदापर्णी वृक्ष श्रीलंकेत व पश्चिम भारतात (कोकण, कारवार इ.) सदापर्णी वनांत आढळतो. याची साल पिवळसर भुरी, जाड व भेगाळ असते. कोवळे भाग लवदार व इतर गुळगुळीत असतात. पाने साधी, एकाआड एक, अंडाकृती, कुंतसम (भाल्यासारखी)- आयात, साधारण टोकदार व चिवट फुले पिवळसर हिरवी, कक्षास्थ (बगलेत) परिमंजरीवर [शाखायुक्त फुलोऱ्यावर → पुष्पबंध] अथवा पर्णकिणापासून (पान गळाल्यानंतर खोडावर राहणाऱ्या वणापासून) जुलै-डिसेंबर या काळात येतात. मृदुफळे बोरासारखी, १-३ सेंमी. लांब असून ती उन्हाळ्यात येतात. लाकूड गर्द भुरे, मध्यम कठीण व बळकट असून ते इमारती व नावा बांधण्यास उत्तम ठरले आहे. ते ⇨ टेरेडो नावाच्या मृदुकाय (मॉलस्क) प्राण्यापासून सुरक्षित असते.

पहा : कामट्टी लॉरेसी.

जमदाडे, ज. वि.