फोग  : ह्या वनस्पतीची फोग ,  फोगल्ली ,  फोक ,  तिरनी इ .  नावे सिंधी व पंजाबी भाषांतील असून कॅलि गो नम पॉलिगो नॉ इड् ‌ स ह्या शास्त्रीय नावाने ती ओळखली जाते .  फुलझाडांपैकी  [⟶  वनस्पति ,  आवृ त बीज उपविभाग ]  द्विदलिकित वर्गातील चुका कुलात हिचा अंतर्भाव असून भारतात  ( महाराष्ट्र ,  पंजाब व राजस्थान )  व इराण ,  आर्मेनिया ,  सिरिया ,  सिंध व बलुचिस्तान इ .  प्रदेशांत तिचा प्रसार झालेला आहे .  कॅलिगोनम वंशात एकूण सु .  ७५  जाती असून भारतात फोग ही एकच जात आढळते . ही जवळजवळ पर्णहीन झुडपासारखी आणि ताठ र असून  हिच्या फांद्या शूलाकृती  ( लांब व टोकदार ),  फिकट व गुळगुळीत असतात उपप र्णे आ खू ड ,  पातळ ,  पेल्यासारखी असतात .  फु लां चे देठ १·५ – २ ·५ मिमी .  लांब असून लालसर फुले  ( ३ मिमी .  लांब )  बारीक फांद्यांवर एप्रिल ते मेमध्ये उप पर्णां च्या बगलेत झुबक्यांनी येतात .  फळ लहान  ( ६ – ८ मिमी .  लांब ),  कठीण ,  चौधारी व परिदलवेष्टित कपाली  (  जाड कवचाचे शुष्क व एकबीजी )  असून त्यावर तांबूस केस असतात  [ ⟶ फळ ].  हिची इतर सामान्य शारीरिक लक्षणे ⇨ पॉलिगोनेसी कुलात  ( चुका कुलात )  वर्णिल्याप्रमाणे असतात .  हिची मुळे ठेवून काताबरोबर उकळून तो रस सुजलेल्या हिरड्यांवर गुळण्या करण्यास देतात .  फुलात प्रथिन भरपूर असते .  फुले व कळ्या को शिं बिरी त घालतात तसेच त्यांची भाकरी करतात किंवा फुले तुपात किंवा तेलात तळून खातात .

 फोग : (१) फांद्या व फळे यांसह वनस्पती, (२) फळाचा आडवा छेद.

 संदर्भ  : Kirtikar, K. R. Basu, B. D. Indian Medicinal Plants, Vol. III, Delhi, 1975 .

 जमदाडे ,  ज .  वि .