एराइडस : फुलांच्या सौंदर्याबद्दल व कधीकधी सुगंधाबद्दल प्रसिद्ध असलेल्या ऑर्किड वनस्पतींच्या [→ ऑर्किडेसी] कुलातील एका वंशाचे हे नाव असून यात समाविष्ट असलेल्या सु. ३०­­­–४० जातींचा प्रसार भारत, इंडोचायना, मलेशिया (न्यू गिनी वगळून), जपान इ. प्रदेशांत आहे. महाराष्ट्रात (कोकण, महाबळेश्वर इ.) तीन जाती आढळतात. ग्रीक भाषेत एराइडस या संज्ञेचा अर्थ वायवी वनस्पती असा आहे व ते नाव ह्या जाती अपिवनस्पती असल्याने दिले गेले आहे. समशीतोष्ण कटिबंधात त्या उष्ण पादपगृहात (काचगृहात) वाढवतात.

एराइडस : (१) आश्रय, (२) वायवी मुळे, (३) पाने, (४) फुलोरा.

यांच्या पर्णयुक्त खोडावर पानांच्या दोन रांगा असून पाने रेषाकृती किंवा शूलाकृती, जाड व मांसल असतात. त्यांचा तळभाग (उरलेला पडून गेल्यावरही) खोडाला सतत वेढून राहतो. महाराष्ट्रातील जातींना मेमध्ये फुले येतात ती विपुल व आकर्षक असून बहुधा ती बाजूस व खाली वळलेल्या साध्या किंवा संयुक्त मंजरीवर येतात. संदले प्रदलाएवढी व पसरट बाजूच्यापेक्षा वरचे संदल मोठे, बाजूची तळास जुळलेली व स्तंभास चिकटलेली प्रदले वरच्या संदलासारखी ओष्ठ उभा किंवा वाकलेला, शुंडिका लहान, वाकडी व पोकळ परागपुंज दोन [→ फूल]. महाराष्ट्रातील तीन जातींपैकी एराइडस क्रिस्पची फुले सुगंधी व पांढरी असून त्यांवर गुलाबी छटा असते . मॅक्युलोजमच्या फुलांना वास नसतो, पाकळ्या गुलाबी असून त्यांवर गडद रंगाचे ठिपके असतात . रॅडिकोसमच्या पाकळ्या फिकट जांभळट गुलाबी व त्यांवर गर्द ठिपके असतात. . ओडोरॅटम या चीन व भारत येथे आढळणाऱ्या जातीची फुले मोठी, सुगंधी, पांढरी असून त्यांवर टोकास किरमिजी ठिपके असतात.

परांडेकर, शं. आ.