अयने : ‘अयन’ या शब्दातील ‘इ’ या धातूचा अर्थ ‘जाणे’ असा आहे. सूर्याचे उत्तरेकडे जाणे म्हणजे उत्तरायण व दक्षिणेकडे जाणे म्हणजे दक्षिणायन. ⇨क्रांतिवृत्त व खगोलीय विषुववृत्त ही खगोलावर एकमेकांस दोन बिंदूंत छेदतात ते संपातबिंदू होत. सूर्याची क्रांती ०ते याप्रमाणे एक वर्षाच्या कालावधीत बदलते [⟶ क्रांति]. हेच आलेखरूपाने पुढील पृष्ठावरील आकृतीत दर्शविले आहे.

या आलेखात क्रांतिवृत्त ज्या-वक्रात्मक (त्रिकोणमितीतील ज्या-फलनाच्या आलेखाप्रमाणे, ⟶ त्रिकोणमिति) व विषुववृत्त सरळ रेषेत आहेत. व हा वसंतसंपात आणि हा शरत्‌संपात, हे

सूर्यक्रांतिबदलाचा आलेख

सूर्याच्या अधिकतम २३ २/१0 उत्तर क्रांतीचे ठिकाण आणि हे अधिकतम २३ २/१0 दक्षिण क्रांतीचे ठिकाण आहे. या ठिकाणी सूर्य २१ मार्चला, या ठिकाणी २१ जूनला, या ठिकाणी २१ सप्‍टेंबरला आणि या ठिकाणी २१ डिसेंबर या दिवशी असतो. सूर्याचा ते म्हणजे २१ जून ते २१ डिसेंबर हा प्रवास त्याचे दक्षिणायन आणि २१ डिसेंबर ते २१ जून म्हणजे ते हा प्रवास त्याचे उत्तरायण होय. संपातबिंदू मागे मागे सरकत असतात, हे चलन लक्षात घेतले व सध्याच्या वसंतसंपातात मेषारंभ बिंदू धरला तर २१ डिसेंबर या दिवशी (सायन) मकर-संक्रांत आणि २१ जून या दिवशी (सायन) कर्क-संक्रांत येते. संपाताचे चलन लक्षात न घेता लौकिक मकर-संक्रांत १४ जानेवारीस आणि टिळक पंचांगानुसार १० जानेवारीस पाळली जाते आणि कर्क-संक्रांत १६ जुलैला असते. त्यांचा ऋतूंच्या दृष्टीने किंवा दक्षिणायन-उत्तरायणाच्या दृष्टीने प्रत्यय येत नाही.

उत्तरायणाला ‘उदगयन’ असेही म्हणतात. वेदांग-ज्योतिषात उदगयनारंभ धनिष्ठारंभी होत असल्याचा उल्लेख आहे. संपातबिंदूच्या विलोमगतीमुळे उत्तरायण व दक्षिणायन यांचे प्रारंभदिन भारतीय पंचांगपद्धतीत मंदगतीने मागे मागे जात राहतील.

‘देवयान’ व ‘पितृयान’ अशाही संज्ञा पूर्वी उत्तरायण आणि दक्षिणायन यांना प्रचलित होत्या. फार प्राचीन काळी वसंतसंपातापासून शरत्‌संपातापर्यंत सूर्य विषुववृत्ताच्या उत्तरेस असेतो देवयान व त्यापुढील सहा महिने सूर्य विषुववृत्ताच्या दक्षिणेस असताना पितृयान मानीत असे लोकमान्य टिळकांचे मत आहे.

पहा : उत्तरायण दक्षिणायन.

फडके, ना. ह.