एनार्जाइट : खनिज. स्फटिक समचतुर्भुजी, सामान्यत: बारीक प्रचिनाकार. प्राचीनांवर उभ्या रेखा असतात. (320) पृष्ठावरील यमलनाने तयार झालेले जुळे स्फटिक तारकाकार दिसतात [→ स्फटिकविज्ञान]. हे संपुंजित, कणमय व स्तंभाकार स्वरूपातही आढळते. पाटन: (110) उत्कृष्ट, (010) व (100) स्पष्ट [→ पाटन]. भंजन खडबडीत. ठिसूळ. कठिनता ३. वि. गु. ४·४४. अपारदर्शक. चमक धातूसारखी. रंग लोखंडासारखा काळा. कस काळसर. रा. सं. Cu2AsS4. हे बोर्नाइट, पायराइट इत्यादींच्या जोडीने आढळणारे विरल खनिज असून तांब्याचा व आर्सेनिकाचाही धातुपाषाण म्हणून ह्याचा उपयोग होतो. पाटन स्पष्ट असते म्हणून स्पष्ट या अर्थाच्या ग्रीक शब्दावरून नाव पडले.

केळकर, क. वा.