आमटी : (हिं. हिमलचेरी क. नैकुटी इं. चायनीज लॉरील, बिग्ने लॅ. अँटिडेस्मा बुनियस कुल-यूफोर्बिएसी). हा लहान सदापर्णी वृक्ष नेपाळ ते आसाम, खासी टेकड्या, बिहार, सह्याद्री, कोकण व उ. कारवार, तसेच श्रीलंका, चीन, ब्रह्मदेश, दक्षिणेस सिंगापूरपर्यंत इ. ठिकाणी आढळतो. साल कठीण, भुरकट-तपकिरी, कोवळे भाग केसाळ पाने विविधरूपी (७·५०-१८×३·१-६·३ सेंमी.), लांबट व दोन्हीकडे निमुळती, वरील बाजूस गुळगुळीत व चकचकीत फुले एकलिंगी, असंख्य, लालसर व कणिशावर [→ पुष्पबंध] मे-जूनमध्ये येतात. पुं-कणिशे बहुधा संयुक्त व स्त्री-कणिशे साधी. अठळीयुक्त फळे सुमारे ०·९ सेंमी. व्यासाची गोलसर, लांबट, प्रथम लाल व गुळगुळीत पण नंतर काळी, ऑगस्ट-सप्टेंबरात येतात. पाने व फळे खाद्य फळे आंबट-गोड व चवदार कोवळी पाने उकळून उपदंशामुळे बिघडलेल्या पचनशक्तीवर देतात. सालीपासून दोर करतात. ती विषारी असते. लाकूड लाल व कठीण असून सामान्य उपयोगाचे असते.

पहा : यूफोर्बिएसी.

परांडेकर, शं. आ.