कुंगीण : (मेडसिंग इं. प्रिवेट लॅ. लिगुस्ट्रम निलवेरेन्स कुल-ओलिएसी). सु. ६ मी. उंचीचा हा वृक्ष कोकणात, उंच घाटावर व उत्तर कारवारात सामान्यत: दाट जंगलात आढळतो. साल पातळ, करडी पांढरी असून फांद्यांवर वल्करंध्रे (सालीतील छिद्रे) जडवल्यासारखी असतात. पाने आखूड देठाची, अंडाकृती पण लांबट, लघुकोनी किंवा निमुळत्या टोकाची, चिवट व अखंड पुष्कळ, पांढरी, सुगंधी फुले फांद्यांच्या टोकास संमिश्र फुलोऱ्यावर ऑगस्ट–नोव्हेंबरमध्ये येतात. फळ काळे, वाटाण्याएवढे असून जानेवारीत पिकते त्यावर भुरकट आवरण दिसते. याचे लाकूड पांढरे व चमकदार, सुबक, घन, मध्यम कठीण व टिकाऊ असून झोपड्यांकरिता व सरपणाकरिता वापरतात.

पहा: ओलिएसी.

जमदाडे, ज. वि.