हेर्टव्हिख, ऑस्कार (व्हिल्हेल्म आउगुस्ट) :(२१ एप्रिल १८४९–२५ ऑक्टोबर १९२२). जर्मन कोशिकाविज्ञान व भ्रूणविज्ञान या विषयांचे शास्त्रज्ञ. त्यांनी पृष्ठवंशी प्राण्यांच्या भ्रूण-विकृतीसंबंधी (व्यंगांसंबंधी) संशोधन केले. निषेचनामध्ये अंडाणू व शुक्राणू केंद्रकांचे सायुज्जन होणे ही आवश्यक बाब असल्याचे सर्वप्रथम त्यांच्या निदर्शनास आले. 

 

ऑस्कार (व्हिल्हेल्म आउगुस्ट) हेर्टव्हिख
 

हेर्टव्हिख यांचा जन्म फ्रीडबर्ग येथे झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण मूलहाऊझेन, थुरिंजिया येथे झाले. त्यांनी बॉन विद्यापीठाची पदवी घेतली (१८७२). येना, झुरिक व बॉन येथून त्यांनी प्राणिविज्ञान व वैद्यक विषयाचे शिक्षण पूर्ण केले. ते येना विद्यापीठात शरीरशास्त्र या विषयाचे व्याख्याते (१८७५) आणि प्राध्यापक (१८८१–८८) होते. बर्लिन विद्यापीठात ते शारीर व क्रमविकासीय इतिहासाचे प्राध्यापक आणि Anatomisch-Biologische Institute (Institute of Anatomy and Biology)या संस्थेचे संस्थापक व संचालक (१८८८–१९२१) होते. 

 

हेर्टव्हिख यांनी त्यांचा भाऊ प्राणिशास्त्रज्ञ रिकार्ट कार्ल व्हिल्हेल्म थिओडोर फोन हेर्टव्हिख यांच्या साहाय्याने बहुकोशिक प्राण्यांमध्ये देहगुहा तयार होण्यासंबंधीचे संशोधन केले आणि देहगुहा, बाह्य व मध्यस्तर यांच्या भ्रूणवैज्ञानिक उत्पत्तीचा शोध लावला. तसेच भ्रूणस्तर ( जननस्तर) सिद्धांतावर अनेक प्रबंध लिहिले. सर्व अवयव व ऊतक-निर्मिती ही बाह्यस्तर, अंतःस्तर व मध्यस्तर यांपासून तयार होतात, असे वर्णन त्यांनी त्या प्रबंधामध्ये केले आहे. 

 

निषेचनासाठी अंडाणू व शुक्राणू यांचे मिलन होणे अत्यावश्यकअसते, हे हेर्टव्हिख यांच्या लक्षात आले. त्यांनी प्रथम आंत्रकृमीच्याअंडाणू व शुक्राणूच्या परिपक्वनाची तुलना केली, त्यावरून त्यांना न्यूनी-करण विभाजनाचे (अर्धसूत्रणाचे) महत्त्व लक्षात आले. आनुवंशिक गुणांचे केंद्रकीय संचारण, जीवावर्तन सिद्धांत तसेच रेडियम किरणांचा काय कोशिका व जनन कोशिकांवर होणारा परिणाम या क्षेत्रांतही त्यांनी कार्य केले. सामाजिक समस्यांच्या संबंधात जीवविज्ञानाचे महत्त्व या विषयात त्यांना रस होता. त्यांनी स्वतंत्रपणे Lehrbuch der Entwicklungs- geschichte des Menschen und der Wirbelthiere(१८८६), Die Zelle und die Gewebe(१८९३) या ग्रंथाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे नावAllgemeine Biologie(१९०६) इ. ग्रंथ लिहिले. तसेच रिकार्ट यांच्यासोबत Entwicklung Die Colomtheorie(१८८१) व Entwicklung des Mittleren Keimblattes der Wirbeltiere(१८८३) हे दोन ग्रंथ लिहिले. ते अनेक वर्षे Archiv fur Mikroskopische Anatomieया नियतकालिकाचे संपादक होते. हेर्टव्हिखहेएर्न्स्ट हाइन्रिख हेकेल आणि जेगेनबॉर यांचे शिष्य होते, तरीनंतर त्यांनी डार्विनवादापासून फारकत घेतली होती. 

 

हेर्टव्हिख यांचे बर्लिन येथे निधन झाले. 

जमदाडे, ज. वि.