आहिल्याबाई होळकरांचा रंगमहाल, चांदवड.

चांदवड : चांदोर, नासिक जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण लोकसंख्या ८,७८९ (१९७१). हे मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर, अहिल्याबाई होळकरांचा रंगमहाल, चांदवड नासिकच्या ईशान्येस ६४ किमी. व लासलगाव रेल्वे स्थानकाच्या उत्तरेस २२ किमी. आहे. धुळे-नासिक रस्त्यावर असल्यामुळे हे गहू, बाजरी, भुईमूग इ. शेतमालाच्या बाजारपेठेचे केंद्र आहे. येथे रेणुका व कालिका देवींची प्राचीन मंदिरे आहेत. तसेच येथील डोंगरातील जैन लेणी व शिल्पसुंदर कोरीव काम प्रेक्षणीय आहे. येथे मल्हारराव होळकरांची टांकसाळ होती. तसेच अहिल्याबाई होळकरांनी बांधलेला रंगमहाल प्रेक्षणीय आहे. पौष शुद्ध पौर्णिमेस येथे खंडोबाची यात्रा भरते.

कांबळे, य. रा.

Close Menu
Skip to content