ट्रिमॅटोडा : प्लॅटिहेल्मिंथिस संघाच्या (पृथुकृमी संघाच्या) तीन वर्गांपैकी एक. या वर्गातील चापट कृमी अथवा पर्णाभकृमी इतर प्राण्यांच्या (बव्हंशी पृष्ठवंशी म्हणजे पाठीचा कणा असणाऱ्या प्राण्यांच्या) शरीरावर किंवा शरीराच्या आत परजीवी (दुसऱ्या जीवावर जगणारे) असतात. या प्राण्यांत कोशिकामय (पेशीमय) बाह्यत्वचा व पक्ष्माभिका (हालचालींना उपयुक्त अशा केसांसारख्या वाढी) नसतात, परंतु सर्व शरीर सामान्यतः उपत्वचेने आच्छादिलेले असते. पुढच्या टोकाशी मुखाभोवती एक चूषक असतो व अधर पृष्ठावर एक किंवा अधिक चूषक असतात. यांचा उपयोग पोषकाच्या (ज्याच्यावर परजीवी राहतो त्याच्या) शरीराला चिकटण्याकरिता होतो. बहुतेक ट्रिमॅटोडांमध्ये आहारनाल (अन्नमार्ग) असतो. सामान्यतः हे प्राणी उभयलिंगी असतात म्हणजे पुंजननेंद्रियी व स्त्रीजननेंद्रिये एकाच व्यक्तीत आढळतात. परजीवी आयुष्यक्रमाकरिता प्रौढ प्राण्याचे पूर्णपणे अनुकूलन (ज्या प्रक्रियेने विशिष्ट परिस्थितीत प्राणी राहण्यास योग्य होतो ती प्रक्रिया) झालेले असते. पोषकाच्या ऊतकांवर (समान रचना आणि कार्य असणाऱ्या पेशींच्या समूहांवर) किंवा शरीरातील द्रव पदार्थांवर हे प्राणी उपजीविका करतात. आपल्या स्नायुमय ग्रसनीचा (घशासारख्या अवयवाचा) उपयोग करून ते भक्ष्य पदार्थ चोखून घेतात. पण ज्या अगदी थोड्या ट्रिमॅटोडांमध्ये आहारनाल नसतो ते आपल्या देहभित्तीमधून पोषक पदार्थ शोषून घेतात. स्नायूंचे स्तर, उत्सर्जनेंद्रिये (निरुपयोगी पदार्थ बाहेर टाकणारे अवयव) आणि तंत्रिका तंत्र (मज्जासंस्था) ही ⇨टर्बेलॅरियातल्याप्रमाणेच जटिल असतात.

निरनिराळ्या पर्णाभकृमींची जीवनवृत्ते आणि इतर काही लक्षणे विचारात घेऊन ट्रिमॅटोडा वर्गाचे मॉनोजेनिया, ॲस्पिडोकॉटीलिया आणि डायजेनिया असे तीन गण पाडले आहेत.

मॉनोजेनिया गण : यातील पर्णाभकृमी एकाच पोषकात राहतात. यांच्या जीवनवृत्तात मध्यस्थ पोषक वा पिढ्यांचे एकांतरण (एक पिढी अलैंगिक रीतीने तर दुसरी लैंगिक रीतीने अशा आलटून-पालटून पिढ्या उत्पन्न होण्याची प्रक्रिया) नसते. ते मुख्यतः मासे, उभयचर (पाण्यात व जमिनीवर राहणारे) व सरीसृप (सरपटणारे प्राणी) यांवर बाह्यपरजीवी असतात, पण काही मुखगुहेत वा मूत्राशयात राहतात. यांची लांबी बहुधा २० मिमी. पर्यंत असते. यातील पर्णाभकृमींच्या पश्च (मागील) टोकाशी घट्ट पकड घेण्याकरिता उपयोगी पडणारी इंद्रिये असतात. ही एक किंवा अधिक चूषक आणि कायटिनी (शृंगमय चिवट द्रव्याच्या) आकड्यांची बनलेली असतात. यांच्या जननेंद्रियांचे टर्बेलॅरियांच्या जननेंद्रियांशी साम्य असते. सामान्यतः परनिषेचन (एका व्यक्तीच्या अंड्याचे त्याच जातीच्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या शुक्राणूमुळे होणारे फलन) होते. दर खेपेला एकच वा अगदी थोडी अंडी पाण्यात घातली जातात वा ती पोषकाच्या शरीराला चिकटविलेली असतात. अंडे फुटून त्यातून पक्ष्माभिकायुक्त डिंभ (भ्रूणानंतरची स्वतंत्रपणे जगणारी आणि प्रौढाशी साम्य नसणारी सामान्यतः क्रियाशील पूर्व अवस्था) बाहेर पडतो. ठराविक पोषकाचा शोध घेत तो काही काळ पाण्यात पोहत राहतो. पोषक आढळला तर तो त्याला चिकटतो व तेथे त्याची वाढ होऊन प्रौढ प्राणी तयार होतो. पण ठराविक पोषक आढळला नाही, तर डिंभ मरतो. कार्प, ट्राउट व गोड्या पाण्यातील इतर मासे यांचे पर (तोल सांभाळण्यासाठी आणि हालचालीस उपयुक्त अशा त्वचेच्या स्नायुमय घड्या), त्त्वचा आणि क्लोम (कल्ले) यांवर आढळणारा अगदी बारीक जायरो-डॅक्टिलस हे या गणाचे एक चांगले उदाहरण होय. या गणात १३० किंवा त्यांपेक्षाही जास्त वंश व शेकडो जाती आहेत.

आ. १. यकृत पर्णाभकृमी प्राण्याचे अधर दृश्य : (१) चूषक, (२) जननरंध्र, (३) अधर चूषक, (४) उत्सर्जन छिद्र.आ. २. यकृत पर्णाभकृती, आहारनालाचा आरेख : (१) मुखासहित अग्र चूषक, (२) ग्रसनी, (३) अधर चूषक, (४) जनन-रंध्र, (५) आंत्राचे अंधनाल, (६) उत्सर्जन छिद्र.आ. ३. यकृत पर्णाभकृमी, उत्सर्जन तंत्राचा आरेख : (१) मुख्य उत्सर्जन नाल.आ. ४. यकृत पर्णाभकृमी, तंत्रिका तंत्राचे रेखाचित्र: (१) तंत्रिकावलय, (२) पार्श्व गुच्छिका, (३) अनुदैर्ध्य (उभी) तंत्रिका.

      

ॲस्पिडोकॉटीलिया गण : या गणात एकच कुल असून त्यातील कृमी बहुधा मासे, कूर्म, कालवे इ. प्राण्यांच्या शरीरांत परजीवी असतात. सामान्यतः पोषक असतो. प्रौढांच्या अधर (खालील) पृष्ठावर एकच मोठा चूषक असतो. उदा., ॲस्पिडोगॅस्टर आणि स्टायकोकॉटिल.

डॉयजेनिया गण : या गणातील सगळे पर्णाभकृमी पृष्ठवंशी प्राण्यांच्या शरीरांत अंतःपरजीवी असतात. यांचे सु. एक हजारापेक्षा जास्त वंश आणि हजारो जाती आहेत. यांची जीवनवृत्ते जटिल असून त्यांत डिंभांच्या कित्येक पिढ्या असतात. यांपैकी सुरुवातीच्या काही पिढ्या मॉलस्कांच्या (मृदुकाय प्राण्यांच्या) शरीरात पार पडतात. प्रौढ कृमीची त्वचा गुळगुळीत वा काटेरी असून तिच्यावर पश्माभिका नसतात. चिकटण्याकरिता सामान्यतः दोन चूषक असून त्यांपैकी एक मुखाभोवती आणि दुसरा पृष्ठावर असतो. आहारानाल असतो. आंत्राच्या द्विशाखनाने (आतड्याच्या दोन शाखा होण्याने) दोन लांब उंडुक तयार होतात व ते मागच्या टोकाशी बंद असतात कधीकधी हे दोन उंडुक एकत्र होऊन एकच अंध उंडुक तयार होतो. थोडे अपवाद वगळले, तर या गणातील पर्णाभकृमी उभयलिंगी असतात. नमुनेदार पर्णाभकृमींमध्ये दोन वृषण (शुक्राणू उत्पन्न करणाऱ्या ग्रंथी) व एकच अंडाशय असतो. हे कृमी ०·५ मिमी. ते २० मिमी. लांब असतात. यांच्या निरनिराळ्या जाती पृष्ठवंशी प्राण्यांच्या (मनुष्यासह) आंत्र, फुप्फुसे, यकृत, मूत्राशय, रक्तवाहिन्या इ. शरीराच्या निरनिराळ्या भागांत राहतात.


माणसाच्या शरीरात परजीवी असणारे कित्येक पर्णाभकृमी उष्ण कटिबंधातील देशांत आढळतात यांपैकी शिस्टोसोमा हा महत्त्वाचा होय, कारण त्याच्यामुळे माणसाला ‘शिस्टोसोमियासिस’ हा रोग जडतो [→ खंडितकायी – कृमिरोग]. अतिपूर्वेकडील देशांमध्ये वेगवेगळ्या जातींच्या परजीवी पर्णाभकृमींकडून माणसांच्या निरनिराळ्या अंगांवर आक्रमण झालेले दिसून येते. ऑपिस्थॉर्किस यकृत दूषित करतो पॅरॅगोनिमस फुप्फुसांवर परिणाम करतो आणि फॅसिओलॉप्सिसहेटेरोफाइज आत्रांला रोगट बनवितात. पौर्वात्य देशांतील पर्णाभकृमींच्या बेसुमारपणाचा संबंध अन्न न शिजविता खाण्याच्या त्या देशांतील पद्धतीशी जोडण्यात येतो.

यकृत पर्णाभकृमीचे जीवनचक्र : माणसाळलेल्या किंवा पाळीव प्राण्यांमध्ये कित्येक पर्णाभकृमी आढळतात. यांच्यापैकी सर्व जगात आढळणारा मेंढ्यांच्या आणि गुरांच्या शरीरात सापडणारा आणि ज्याचा

आ. ५. यकृत पर्णाभकृमी, जननेंद्रियांचा आरेख : (१) मुखासह अग्र चूषक, (२) जननिक परिकोष्ठ, (३) शिश्न, (४) एका ग्रंथीने वेढलेली स्खलन वाहिनी, (५) रेताशय, (६) गर्भाशय, (७) लॉरेल-स्टेइल नाल, (८) वृषण, (९) शुक्रवाहक, (१०) कवच ग्रंथी, (११) अंडाशय, (१२) मध्य पीतक-वाहिनी, (१३) पीतक ग्रंथी.

विशेष अभ्यास झालेला आहे असा फॅसिओला हेपॅटिका  (यकृत पर्णाभकृमी) हा एक होय. हा पानासारखा दिसणारा मोठा पर्णाभकृमी ३० मिमी. लांब व १० मिमी. रुंद असून यकृताच्या पित्तवाहिन्यांमध्ये राहतो. शरीराच्या पुढच्या टोकाशी मुखाभोवती अग्र चूषक असतो. याच्याजवळच मागच्या बाजूला अधर पृष्ठावर पश्च किंवा अधर चूषक असतो. या दोहोंच्या मध्ये जनन-रंध्र असते. मुख, स्नायुमय ग्रसनी, आखूड ग्रसिका (ग्रसनी व जठर यांतील आहारनालाचा भाग) आणि द्विशाखित आंत्र यांचे पचन तंत्र बनलेले असते. आंत्राच्या प्रत्येक शाखेपासून अंधनाल (बंद पिशव्या किंवा नळ्या) निघालेले असून ते आणि त्यांच्या शाखा सर्व शरीरात पसरलेल्या असतात. स्नायू जटिल असून आंतरेद्रियांच्या मधून असणाऱ्या जागा मृदूतकाने (द्रवाने अथवा बुळबुळीत आधार-द्रव्याने भरलेल्या जागांनी विभक्त झालेल्या कोशिका असलेल्या आणि साधारणपणे मध्यस्तरापासून उत्पन्न झालेल्या अनिश्चित आकाराच्या मऊ स्पंजासारख्या ऊतकाने) भरलेल्या असतात. उत्सर्जन तंत्रात (निरुपयोगी द्रव्ये बाहेर टाकणाऱ्या संस्थेत) पुष्कळ ज्वालाकोशिका (एक प्रकारच्या पोकळ, टोकावर असलेल्या आणि ज्यांच्यात सतत हलणाऱ्या पक्ष्माभिकांचे समूह असतात अशा उत्सर्जक कोशिका) असून त्या एका मुख्य नालाला जोडलेल्या असतात व हा नाल मागच्या टोकाकडे एका छिद्राने बाहेर उघडतो. तंत्रिका तंत्रामध्ये ग्रसनीभोवती असणारे तंत्रिका-वलय, त्याच्यावर असणारी एक मध्य अधर गुच्छिका (ज्यांच्यापासून मज्जातंतू निघतात अशा तंत्रिकाकोशिकांचा समूह) व दोन पार्श्व गुच्छिका आणि दोन पार्श्व तंत्रिकारज्जू (मज्जारज्जू) यांचा समावेश होतो. हा कृमी उभयलिंगी आहे.

पुंजननेंद्रिये : शरीराच्या मध्यावर पुष्कळ शाखा असलेले दोन वृषण असून प्रत्येक वृषण एका शुक्रवाहकाने एकाच रेताशयाला जोडलेला असतो. रेताशयापासून एक नागमोडी नलिका, स्खलन वाहिनी, निघून जनन-रंध्राच्या लगेच मागे शिश्नाला जोडलेली असते.

स्त्रीजननेंद्रिये  : शरीरात बऱ्याच पुढच्या बाजूला उजवीकडे एकच अंडाशय असून तो शाखित असतो. अंडाशयापासून एक अंडवाहिनी निघते व ती अंडाशयात उत्पन्न झालेली अंडी कवच ग्रंथीकडे (कवच बनविणारी द्रव्ये स्रवणाऱ्या ग्रंथीसारख्या अवयवाकडे) नेते या ठिकाणी शरीरात दोन्ही बाजूंना असणाऱ्या पुष्कळ पीतक ग्रंथींपासून (पोषक द्रव्य निर्माण करणाऱ्या ग्रंथींपासून) तयार झालेल्या पीतकाच्या बारीक गोळ्या पीतक-वाहिनी घेऊन येते आणि प्रत्येक अंडे या गोळ्यांनी वेढले जाते आणि नंतर कवच ग्रंथी प्रत्येक अंड्याभोवती कायटिनी कवच तयार करते येथून अंडी एका बऱ्याच नागमोडी नळीत–गर्भाशयात–शिरतात आणि तिच्यातून जनन-रंध्राच्या मार्गाने बाहेर (पोषकाच्या पित्तवाहिनीत) पडतात.


अंडी पित्तवाहिनीमधून पित्ताबरोबर आहारनालात जातात आणि तेथून ती विष्ठेबरोबर शरीराबाहेर जातात. या जागी पाणी असले, तर ती फुटतात. अंड्यातून बाहेर पडणाऱ्या पक्ष्माभिकायुक्त डिंभाला ‘मिरॅसीडियम’ म्हणतात. हा डिंभ काही काळ पोहत राहतो. त्याला त्याचा ठराविक मध्यस्थ पोषक (लिम्निया ही गोगलगाय) आढळला, तर तो त्याच्या शरीराला भोक पाडून त्याच्या ऊतकात शिरतो पण ही गोगलगाय 

आ. ६. यकृत पर्णाभकृमीचे जीवनवृत्त : (अ) प्रौढ कृमी (आ) युग्मनजासह अंडधान (इ) मिरॅसीडियम (ई) रेडिये असलेली बीजाणुपुटी (उ) सरकॅरियांसहित रेडिये (ऊ) सरकॅरिया (ए) पुटीभूत सरकॅरिया : (१) युग्मनज, (२) कवच, (३) पीतक कोशिका, (४) पिंडिका, (५) डोळा, (६) जनन-कोशिका, (७) रेडिया, (८) ज्वाला कोशिका, (९) जनन-कोशिका, (१०) रेडियाचा भ्रूण, (११) सरकॅरियाचा भ्रूण, (१२) सरकॅरिया, (१३) ज्वाला कोशिका, (१४) आंत्र, (१५) जन्म-द्वार, (१६) पुच्छ, (१७) आंत्र, (१८) ग्रंथी, (१९) अधर चूषक, (२०) मुख चूषक, (२१) पुटीची भित्ती.

जर आढळली नाही, तर काही तासांतच हा डिंभ मरतो. गोगलगायीच्या शरीरात अलिंगी रीतीने डिंभांची एक नवी पिढी तयार करून अखेरीस गोगलगायीच्या शरीरात तो मरतो. नवीन उत्पन्न झालेला डिंभ पिशवीसारखा असून त्याच्या अंगावर पक्ष्माभिका नसतात याला ‘रेडिया’ म्हणतात. रेडिया गोगलगायीच्या यकृतात शिरतो आणि तेथे अलिंगी रीतीने तो डिंभांची आणखी एक पिढी तयार करतो. या तिसऱ्या पिढीतील डिंभाला ‘सरकॅरिया’ म्हणतात. हा एखाद्या लहान पर्णाभकृमीसारखा दिसतो, पण त्याला लांब शेपटी असते. गोगलगायीच्या शरीरातून बाहेर पडून तो पाण्यात शिरतो तेथे काही काळ पोहत राहतो आणि अखेरीस पाण्याच्या कडेने असणाऱ्या गवताच्या पात्याला चिकटतो नंतर त्याची शेपटी निघून जाते आणि शरीराचे एका बारीक पुटीत (कोशिकेला वेढणाऱ्या निर्जीव कलेत) रूपांतर होते. ही सांसर्गिक अवस्था असून चरणाऱ्या मेंढीच्या किंवा बैलाच्या पोटात गेल्याशिवाय तिची पुढे वाढ होत नाही. या प्राण्यांच्या पाचक रसामुळे पुटीची भित्ती फुटून पर्णाभकृमीचे पिल्लू आंत्रात मोकळे होते आणि यकृतात स्थलांतर करते. यानंतर त्याची वाढ होऊन त्याला प्रौढ दशा येते. एखाद्या पित्तवाहिनीत जाऊन तेथे कायम राहण्यापूर्वी यकृताच्या ऊतकांमधून हिंडत असताना यकृताला पुष्कळ इजा पोहोचते. यकृत पर्णाभकृमीच्या वर थोडक्यात दिलेल्या जीवनचक्रावरून असे दिसून येईल की, गोगलगायीच्या शरीरात एका अंड्यापासून शेकडो सांसर्गिक सरकॅरिये उत्पन्न होतात.

इतर पर्णाभकृमींचे जीवनक्रम जवळजवळ असेच असते, परंतु मध्यस्थ पोषक म्हणून सागरी अथवा गोड्या पाण्यातील निरनिराळ्या जातींच्या गोगलगायी असतात. मांसभक्षक प्राण्यांच्या शरीरातील पर्णाभकृमींच्या सरकॅरियांचे पुटीभवन (स्वतःभोवती संरक्षक कवच तयार करण्याची क्रिया) अंतिम पोषक ज्या जलीय प्राण्यांवर सामान्यतः उपजीविका करतात त्यांच्या शरीरात होते. म्हणून अशा जीवनचक्रात एका मध्यस्थ पोषकाऐवजी दोन मध्यस्थ पोषक आवश्यक असतात.

पहा : टर्बेलॅरिया प्लॅटिहेल्मिंथिस.

कर्वे, ज. नी.