काक्रापारा: गुजरात राज्यातील गाव. हे सुरतपासून ८० किमी. पूर्वेकडे असून येथे तापी नदीवर ६३२ मी. लांब व १४ मी. उंच धरण बांधण्यात आले आहे. १९५३ मध्ये ते पुरे झाले. सुरत जिल्ह्यातील सु. सव्वादोन लाख हेक्टर जमिनीला याच्या पाण्याचा लाभ होतो.

काक्रापारा धरण

ओक, शा. नि.

Close Menu
Skip to content