व्हिसप्यान्यस्की, स्टानीस्लाव्ह : (१५ जानेवारी १८६९–२८ नोव्हेंबर १९०७). पोलिश नाटककार, कवी आणि चित्रकार. आधुनिक पोलिश नाटकाचा तो जनक मानला जातो. पोलंडमधील क्रेको शहरी जन्म. त्याचे वडील शिल्पकार होते. क्रेको विद्यापीठ आणि ‘क्रेको अकॅडमी ऑफ फाइन आर्टस्’ येथे त्याचे शिक्षण झाले. पुढे या क्रेको अकॅडमीत तो प्राध्यापक झाला (१९०५). १८९० ते १८९४ हा कालखंड त्याने पॅरिसमध्ये वास्तुकला व इतर ललित कलांच्या अभ्यासात घालविला. त्याने सु. तीस भावकविता, दोन महाकाव्यसदृश्य दीर्घ काव्ये, वीस नाटके, काही नाट्यरूपांतरे आणि शेक्सपिअरच्या हॅम्लेटवरील एक दीर्घ निबंध इ. साहित्यनिर्मिती केली.

नाटककार म्हणून व्हिसप्यान्यस्कीवर मुख्यत: विख्यात पोलिश नाटककार ⇨ यूल्यूश स्लॉव्हाटस्की ह्याचा, तसेच शेक्सपिअर, ग्रीक शोकात्मिका आणि पोलिश कळसूत्री बाहुल्यांच्या खेळाचा प्रभाव होता. आपल्या नाट्यलेखनात त्याने नाटकातील नाटक, रूपकयोजना, संकुल प्रतीके, मुखवटे, बोलते पुतळॆ यांसारख्या नानाविध तंत्राचा वापर केला. आपल्या काही नाटकांतून ग्रीक मिथ्यकथांना त्याने आधुनिक रूप दिले आणि ग्रीक रंगभूमीवरील ‘वृंदा’चा (कोरस) वापर केला. त्याने केलेला भाषेचा वापरही वैशिष्ट्यपूर्ण होता. आर्ष भाषिक प्रयोग, लोकबोली, जुनी पोलिश वाक्यरचना ह्यांचा त्याने कल्पकतेने उपयोग करून घेतला. नियती-मानव-संघर्ष, मानवी जीवनाची मूलभूत शोकात्मता, पोलंड आणि त्याचे ऎतिहासीक भागध्येय हे त्याच्या नाटकातील महत्त्वाचे विषय होत.

व्हिसप्यान्यस्कीच्या नाट्यकृतींपैकी ‘द लीजन’ (इं. शी. प्रकाशित १९००, प्रयोग १९११), द वेडिंग  (इं. शी. १९०१) आणि ‘द रिटर्न ऑफ द ओडिस्यूस’ (इं. शी. लेखन १९०५, प्रयोग १९१७) ह्या विशेष उल्लेखनीय आहेत. त्यांतही ‘द वेडिंग’ हे त्याचे सर्वश्रेष्ठ आणि अत्यंत लोकप्रिय नाटक होय. एका शेतकऱ्याच्या घरचे लग्न हा ह्या नाटकाचा वरवर दिसणारा विषय. तथापि ह्या लग्नाला येणाऱ्या पाहुण्यांत पोलिश समाजातील विविध प्रकारच्या व्यक्ती दाखवून त्या समाजाचे चित्र त्याने चपखलपणे उभे केले आहे. त्याचप्रमाणे पोलंडचा भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ ह्यांचे प्रतीकात्मक दर्शनही त्याने ह्या नाटकातून घडविले आहे. कळसूत्री बाहुल्यांच्या खेळाचा घाट त्याने ह्या नाट्यकृतीसाठी वापरला होता. अर्थगर्भ, आवाहक निर्देश, उत्तम विनोद आणि शोकात्मकता ह्यांचे परिणामकारक रसायन ह्या नाट्यकृतीत जमून आलेले आहे. कृषिजीवन जगणारा शेतकरी वर्ग (वधू) आणि देशातील बुद्धिजीवी वर्ग (वर) ह्यांच्या मीलनाचे प्रतीक म्हणजे हे लग्न होय, असेही एक मत आहे. ‘डिलिव्हरन्स’ (इं. शी. प्रकाशन व प्रयोग १९०३) या नाटकात ‘द वेडिंग’ ह्या नाटकावर सैद्धांन्तिक भाष्य करण्याचा त्याने प्रयत्न केला.

व्हिसप्यान्यस्कीने पोलिश भाषेतील उत्कृष्ट भावकविता लिहिली. त्याची चित्रे व चित्रकाचांवरील आकृतीबंध त्याच्या प्रतिभेचा प्रत्यय देतात. युरोपीय प्रबोधनकालातील चतुरस्र कलावंतांची आठवण करून देणारे असे ह्याचे व्यक्तिमत्त्व होते.

क्रेको येथे तो निधन पावला.                                

कुलकर्णी, अ. र.