बाटली : लाकूड, रबर, काच, बूच (कॉर्क) इ. पदार्थांच्या झाकणाने वा अन्य प्रकारच्या आच्छादनाने (उदा., प्लॅस्टिक, धातू) आतील वस्तू बंदिस्त करता येईल अशी सोय असलेल्या धारकपात्रास सामान्यत: बाटली असे म्हणतात. बाटली अरुंद वा रुंद तोंडाची असून ती काच, मृत्तिका (सेरॅमिक), धातू, रबर, कातडे, प्लॅस्टिक इत्यादींपासून बनविली जाते. बाटल्या मुख्यत्वे काचेच्या तयार करण्यात येतात पण अलीकडे प्लॅस्टिकाचाही बाटल्या तयार करण्यासाठी वाढत्या प्रमाणावर उपयोग करण्यात येत आहे. रुंद तोंडाच्या बाटलीला बरणी, अरुंद तोंडाच्या व डेऱ्यासारख्या मोठया बाटलीला बुधला (कारबॉय) व लहान बाटलीला कुपी व शिसी असे म्हणतात. रॉकेल, स्पिरिट वगैरे द्रव पदार्थासाठी वापरात असलेल्या काचेच्या बाटलीचा उल्लेख (विशेषत: ग्रामीण भागात) कित्येकदा शिसा म्हणून केला जातो.

इतिहास : प्राचीन काळी भोपळे, शंख इत्यादींचे आतील भाग काढून टाकून पोकळ बनविलेल्या नैसर्गिक पदार्थांच्या किंवा प्राण्यांची कातडी शिवून तयार केलेल्या पिशव्यांच्या बाटल्या बनवीत. ईजिप्त व ग्रीसमध्ये बकऱ्याच्या शरीराचा आतील भाग काढून टाकून आणि खोळीसारखे शिवून दारू साठविण्यासाठी व वाहतुकीसाठी बाटली म्हणून वापरीत. दारू भरण्या-ओतण्यसाठी पायाच्या निमुळत्या भागाचा (खुरांचा) उपयोग करीत असत. बायबलच्या   जुन्या करारात दारूसाठी कातड्यांचे बुधले वापरीत असा उल्लेख आढळतो. आजही पश्चिम आशियात पाणी साठविण्यासाठी व बुधला म्हणूनही कातड्यांचा वापर कधीकधी केला जातो. वाळलेल्या दुधी भोपळ्याचे फलावरणही, विशेषेकरून आफ्रिकेत, द्रव पदार्थ साठविण्यासाठी बाटलीच्या स्वरूपात वापरण्यात येते. दक्षिण तुर्कस्तानात पाइन वृक्षाचे ओंडके कोरून त्यापासून लांब तोटी असलेल्या ओबडधोबड बाटल्या अद्यापही तयार करण्यात येतात. इ.स.पू.सु. ८००० वर्षांपासून मृत्तिकेच्या बाटल्या प्रचारात असाव्यात. ग्रीक, रोमन, ईजिप्शियन व फिनिशियन लोक तेल, दारू इ. साठविण्यासाठी आणि वाहतुकीसाठी मृत्तिकेच्या बाटल्या वापरीत असत. आजही अशा बाटल्या विशिष्ट खाद्यपदार्थ व मसाले साठविण्यासाठी वापरल्या जातात. इ.स.पू.सु.१५०० वर्षांपासून ईजिप्त व सिरिया येथील लोक काचपात्रांचा वापर करीत असत, असा पुरावा सापडतो इ.स.पू. पहिल्या शतकात फुंकून काचपात्रे (बाटल्या) बनविण्याची कृती प्रचारात आली. तक्षशिला येथील उत्खननात काही काचेच्या बाटल्या सापडल्या आहेत. या बाटल्या इ.स.पू. ३०० च्या नंतरच्या असाव्यात.

फुंकनळीच्या साहाय्याने साच्यांचा उपयोग करून काचेच्या वस्तू बनविण्याची पद्धत इ.स. तिसऱ्या शतकापासून वापरात होती. सतराव्या शतकात इंग्लंडमध्ये काचेच्या बाटल्या बनविण्यात येऊ लागल्या. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांतील जेम्सटाऊन येथे १६०९ मध्ये पहिली काचभट्टी सुरू झाली आणि बाटल्या, मणी, शोभेच्या वस्तू इत्यादींचे तेथे उत्पादन होऊ लागले. स्वयंचलित यांत्रिक पद्धतीने बाटल्यांचे उत्पादन करण्याची कृती मायकेल जे. ओएन्स यांनी शोधून काढली व १९०३ पासून ती व्यापारी प्रमाणावरील उत्पादनासाठी वापरण्यात येऊ लागली. साच्यांचा उपयोग करून बाटल्या तयार करण्याच्या तत्त्वावर पण स्वयंचलित यंत्रांच्या साहाय्याने हल्ली अखंडितपणे बाटल्यांचे उत्पादन करण्यात येते [ ⟶ काच].

प्राचीन ईजिप्शियन लोकांनी चांदीच्या बाटल्या केलेल्या होत्या. ॲल्युमिनियम, पितळ, इ. धातू मिश्रधातूंच्या बाटल्याही बनविल्या जातात. १८५७ च्या सुमारास अमेरिकेत कागदी बाटल्या वापरात होत्या.

प्लॅस्टिकच्या शोधानंतर आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात प्लॅस्टिकच्या बाटल्या तयार करण्यात येऊ लागल्या पण त्यांना त्या वेळी विशेष महत्त्व नव्हते. या बाटल्या कमी घनतेच्या पॉलिएथिलिनापासून तयार करीत. त्या लवचिक असून दाबल्यास त्या नमतात व त्यामुळे त्यांतील द्रव पदार्थ सहज व सुलभतेने बाहेर काढता येतो. कित्येक उपयोगांसाठी अशा बाटल्या उपयुक्त ठरल्या.१९६० च्या सुमारास उच्च घनतेच्या पॉलिएथिलिनाचा उपयोग बाटल्यांसाठी करण्यात येऊ लागला. या बाटल्या जाड, स्वस्त, हलक्या व बळकट असतात. इतर पॉलिओलेफिने तसेच पॉलिस्टायरीन, पॉलिव्हिनिल क्लोराइड (पीव्हीसी) यांसारख्या ऊष्मामृदू (पुन्हा पुन्हा उष्णतेने मऊ व प्रवाही होऊ शकणाऱ्या) प्लॅस्टिकापासूनही बाटल्या बनविल्या जातात. [ ⟶ प्लॅस्टिक व उच्च बहुवारिके].

प्रारंभी बाटल्यांच्या झाकणांसाठी लाकडाच्या खुंट्या वापरीत असत परंतु सतराव्या शतकात बुचांच्या (कॉर्कच्या) झाडापासून तयार करण्यात आलेली झाकणे वापरात आली. सोडावॉटर बाटलीत असलेली काचेच्या गोळीची झाकणे (बुचे) ‘कॉडस्टॉपर’ या नावाने १८७२ मध्ये वापरण्यात येऊ लागली व १८९२ मध्ये क्राउन सील ही धातवीय झाकणे वापरण्यात येऊ लागली. पुढे प्लॅस्टिक, रबर इत्यादींची झाकणे वापरात आली.

कच्चा माल : काच : सिलिका, वाळू (SiO2), सोडा ॲश (Na2CO3) व डोलोमाइट (चुना) (CaO.MgO) यांचा उपयोग बाटलीच्या काचेसाठी प्रामुख्याने करण्यात येतो. आयर्न ऑक्साइड (FeO) हे वरील कच्च्या मालात नेहमीच असते, त्यामुळे बाटलीला हिरवा रंग येतो. सिलिनियम संयुगामुळे लाल रंग येतो कोबाल्ट ऑक्साइडामुळे फिकट व वाळलेल्या गवताच्या रंगासारखा रंग येतो आर्सेनिक ट्राय-ऑक्साइडामुळे (As2O3) पिवळट हिरवा रंग येतो. कार्बन, गंधक वा सल्फेट यांच्या मिसळण्याने तयार होणाऱ्या अंबर (पिवळसर रंगाच्या) काचेमुळे आतील द्रवाचे वा पदार्थाचे प्रकाशापासून संरक्षण होते. रंगहीन काचेच्या बाटलीसाठी काचेत आयर्न ऑक्साइड ०.०६% पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. एक टक्क्याहून जास्त आयर्न ऑक्साइड असल्यास हिरवा रंग येतो, तर एक टन काचेत सु १½ किग्रॅ. क्रोमियम ऑक्साइड असल्यास पाचूसारखा हिरवा रंग येतो. त्याच प्रमाणात कोबाल्ट ऑक्साइड असल्यास निळा रंग येतो.

बाटलीच्या काचेत सोडा ॲशचे प्रमाण अल्प ठेवण्यात येते कारण त्याचे प्रमाण जास्त झाल्यास बाटलीतील द्रव्यात ते विरघळते. यासाठी चुन्याचे आणि ॲल्युमिनाचे प्रमाण वाढविल्यास सोडा ॲशच्या विरघळण्यास विरोध होतो. वैद्यकीय रसद्रव्ये (उदा., रक्तरस इ.) व इतर अतिसंवेदनशील औषधांसाठी बोरोसिलिकेट काचेच्या बाटल्या वापरतात.

प्लॅस्टिक : बाटल्या करण्यासाठी सामान्यत: पॉलिओलेफिने, पॉलिस्टायरीन व पीव्हीसी यांचा वापर केला जातो. ही सर्व ऊष्मामृदू रेझिने आहेत. काचेपासून बाटल्या तयार करण्याच्या प्रक्रियेपेक्षा प्लॅस्टिकाच्या बाटल्या बनविण्याची पद्धत सोपी असून एक किग्रॅ. काचेपासून जितक्या बाटल्या बनतात त्यापेक्षा जास्त एक किग्रॅ. प्लॅस्टिकापासून बनतात.


उत्पादन कृती : काचेच्या व प्लॅस्टिकाच्या बाटल्या (कुप्या व बरण्या सोडून) फुंकून साच्याच्या साहाय्याने सामान्यत: तयार करतात. यासाठी आधी स्थूलाकार साचा तयार करून व त्याच्या साहाय्याने बाटली तयार करून मग ती अंतिम आकार देणाऱ्या साच्यात नेऊन तिच्यावर पुढील संस्कार केल्यावर बाटली तयार होते. ही सर्व कृती हल्ली स्वयंचलित यंत्राने अखंडपणे करतात. पृ.३७८वरील आकृतीत निर्मितीतील महत्त्वाचे टप्पे दाखविले आहेत.

बाटली तयार झाल्यावर एका वाहक पट्यात्द्वारे अनुशीतन (हळूहळू तापमान कमी करणाऱ्या) भट्टीतून अंतिम तपासणीसाठी व शेवटी आवेष्टनात साठविण्यासाठी पाठवितात.

प्लॅस्टिक बाटल्यांच्या स्थूलाकाराची घडाई बहि:सारणाने अथवा अंत:क्षेपणाने करतात. बहि:सारणाने मोठ्या आकारमानाच्या तर अंत:क्षेपणाने लहान आकारमानाच्या बाटल्यांचे स्थूलाकार घडविण्यात येतात. फुंक घडाईने अंतिम आकार देण्यात येतो. [ ⟶ प्लॅस्टिक व उच्च बहुवारिके].

प्रकार व गुणधर्म : काचेच्या बाटल्या ह्या रासायनिक दृष्टया अक्रिय (रासायनिक विक्रिया सहजी न होणाऱ्या), पारदर्शक, उच्च दृढतेच्या व बलाच्या, साठवणीत जास्त काळ टिकणाऱ्या, उघडण्यास बंद करण्यास सोप्या असतात. तसेच त्या बऱ्याच आकारांत व आकारमानांत बनविता येतात. शिवाय एकदा वापरलेल्या बाटल्या परत वापरता येणे शक्य असते. तथापि हाताळणीमुळे त्यांची उपयुक्तता व क्षमता कमी होते. कमी वजनाच्या पण जास्त बलाच्या बाटल्या दुसऱ्या महायुद्धानंतर जास्त प्रमाणात वापरात आल्या. पारदर्शकता, आकर्षकता व विविध आकार यांमुळे या बाटल्या ग्राहक पसंत करतात. शिवाय त्यांतील पदार्थ बाटलीत असतानाच तापविता येतो पण त्यांच्या फुटण्याचा (भंगुरतेचा) गुणधर्म त्यांच्या उपयुक्ततेच्या दृष्टीने मारक आहे. शिवाय जंबुपार (दृश्य वर्णपटाच्या जांभळ्या रंगापलीकडील अदृश्य) किरणांचे शोषण त्यांच्या पारदर्शकतेमुळे होत असल्याने आतील पदार्थ खराब होण्याची शक्यता असते.

 स्वयंचलित बाटलीनिर्मितीतील महत्वाचे टप्पे :(१)काचरस स्थूलाकार देणाऱ्या साच्यात ओतणे, (२) साच्यात वरील बाजूने संपीडित (दाबाखालील) हवा सोडून किंवा दट्ट्याने दाबून काचरस स्थिरावणे, (३)खालील बाजूने संपीडित हवा सोडून बाटलीचे तोंड तयार करणे, (४) स्थूलाकार साच्यातून अंतिम आकार देणाऱ्या साच्यात बाटली स्थलांतरित करणे, (५) पुनर्तापनाची क्रिया, (६)फुंकण्याच्या क्रियेने अंतिम आकार देणे, (७) साच्यातून बाटली बाहेर काढणे, (८) तयार झालेली बाटली.


प्लॅस्टिकांच्या बाटल्या चिवट असून त्या दाबून त्यातून द्रव पदार्थ बाहेर सहज काढता येतो. या अपारदर्शक असल्याने काचेच्या बाटल्यांवर मात करू शकत नाहीत. तसेच त्या तापविता वा निर्जंतुक करता येत नाहीत. त्या रासायनिक दृष्टया पूर्णपणे अक्रिय नसल्यामुळे आतील पदार्थांच्या वास, स्वाद, आर्द्रता इ. गुणधर्मांवर अनिष्ट परिणाम होतो.

उद्योग : बहुतेक सर्व देशांत, विशेषत: विकसित देशांत (अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, जपान, ब्रिटन, रशिया, जर्मनी फ्रान्स इ.) काचेच्या व प्लॅस्टिकाच्या बाटल्या तयार करण्यात येतात. या बाटल्या साधारणत: अन्न, सौंदर्यप्रसाधने, रसायने, औषधे, मादक पदार्थ व पेये, दुग्धव्यवसाय इत्यादींसाठी वापरतात. काचेच्या बाटल्या तयार करण्यात अमेरिकेचा पहिला क्रमांक लागतो. वातयुक्त पेयांसाठी वापरात असलेल्या बाटल्यांचे वजन इतर उपयोगांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बाटल्यांच्या वजनांच्या १/३ इतके कमी करण्याकडे बहुतेक कारखानदारांची प्रवृत्ती आहे. हे वजन कमी करत असताना बाटल्यांची शक्ती व टिकाऊपणा कमी न होता तसाच राहील याकडे खास लक्ष दिले जाते.

भारतात काचेच्या एकूण उत्पादनापैकी सु. ७॰% उत्पादन बरण्या, बाटल्या व तावदानी काच यांचे होते. त्यांपैकी बाटल्या व कुप्या यांचे उत्पादन सु. ६१% आहे. सर्व प्रकारच्या बाटल्यांचे १९५१ मध्ये ५०,६४०टन, १९५६ मध्ये ६२,४१३टन, १९६१ मध्ये १,१५,५१३टन, १९६५-६६ मध्ये २००००० टन  व १९७८-७९ मध्ये २,५०,००० टन इतके झाले आहे. १९५८ पासून बाटल्यांच्या निर्यातीत सतत संथ पण नियमित अशी वाढ होत गेली. भारताततून काचेच्या बाटल्यांची निर्यात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपीन्स, सौदी अरेबिया, इराण, सुदान, कंबोडिया, एडन, कुवेत, हाँगकाँग, थायलंड, पूर्व आफ्रिका इ. देशांना केली जाते. काचेच्या बाटल्या तयार करणारे कारखाने मुंबईत ६, हैद्राबादमध्ये 3, बंगलोरला २ तसेच नवी दिल्ली , अलेप्पी (केरळ), पुणे, कलकत्ता इ. ठिकाणी आहेत.

प्लॅस्टिकच्या बाटल्या नडियाद (गुजरात), मुंबई (७ कारखाने), कलकत्ता, नवी दिल्ली इ. ठिकाणी तयार करण्यात येतात. या ठिकाणी मुख्यत्वे पॉलिव्हिनिल क्लोराइटाच्या बाटल्या बनविण्यासाठी उपयोग करण्यात येतो.

संदर्भ : 1. C.S.I.R. The Wealth of India, Industrial Products, Part IV, New Delhi, 1957.

            2. Hanlon, J. F. Handbook of Packaging Engineering, New York, 1971.

            3. Moody.B.E. Packaging in Glass, London, 1963.

कुलकर्णी, सतीश वि.