पोपटवेल : (लॅ. रिस्टोलोकिया ब्रॅसिलेन्सिस कुल-ॲरिस्टोलोकिएसी) ही मोठी वेल [ → महालता] मूळची ब्राझीलमधील असून बागेत सर्वत्र लावलेली आढळते. पाने साधी, हृदयाकृती, मूत्रपिंडाकृती, तळाशी खोलगट व काहीशी टोकदार, लांब देठाची असून एकाआड एक येतात. फुले मोठी, मळकट पिवळी असून त्यांवर जांभळी जाळी व ठिपके आणि खालच्या वाकड्या नळीत गर्द जांभळी असतात. परिदलमंडल पुष्पमुकुटासारखे [→ फूल], दोन ओठांसारखे व एकूण फुलाचा आकार पोपटाच्या चोचीसारखा व डोक्यासारखा असल्याने तसे मराठी नाव पडले. संरचना व शारीरिक लक्षणे ⇨ रिस्टोलोकिएसी कुलात (ईश्वरी कुलात) वर्णिल्याप्रमाणे. ⇨ परागणाकरिता कीटकांचा उपयोग विशिष्ट कारायंत्रणेमुळे होतो. फळ (द्वयावृत बोंड) शुष्क व आतील पडद्यांच्या रेषेत तडकणारे असून त्यात अनेक चपट्या सपुष्क (गर्भाबाहेरील अन्नांश असलेल्या) बिया असतात.

रिस्टोलोकिया ऑर्निथोसिफॅला ही जाती ब्राझीलमधीलच असून हिची पाने मोठी व परिदलमंडलाचा वरचा भाग भाल्यासारखा व निमुळत्या टोकाचा असून त्याचा फुगीर भाग पक्ष्याच्या चोचीसारखा असतो, . एलेगन्स (कॅलिको फ्लॉवर), . ग्रँडिफ्लोरा (पेलिकन फ्लॉवर, स्वान फ्लॉवर) आणि . इंडिका (सापसंद) ह्या वेली बागेत शोभेकरिता लावतात.

सावलीकरिता मांडवावर चढविण्यास योग्य कारण वेल जोमाने, जलद व कोठेही वाढते. भरपूर पाने येऊन मांडव लवकर झाकाळतो यांवर कवक रोग (बुरशीसारख्या हरितद्रव्यरहित वनस्पतीपासून होणारे रोग) किंवा कीड पडत नाही. पक्क्या काष्ठमय फांद्यांच्या छाटकलमांनी मार्च-एप्रिलमध्ये अभिवृद्धी (लागवड) करतात बियांपासूनही रोपे करून लावतात साधारणपणे लागवडीनंतर एक वर्षाने फुले येतात. (चित्रपत्रे).

संदर्भ : Pal, B. P. Beautiful Climbers of India, New Delhi, 1960.

जमदाडे, ज. वि. चौधरी, रा. मो.

पोपटवेल : ( १ ) फुलांसह फांदी ( २ ) कळी ( ३ ) फळ