अवदेश प्रताप सिंग विद्यापीठ : मध्य प्रदेशातील एक विद्यापीठ. रेवा या ठिकाणी १९६८ मध्ये स्थापन झाले विद्यापीठचे स्वरूप अध्यापनात्मक, निवासी व संलग्नक असे आहे. विद्यापीठाच्या कक्षेत रेवा, सिधी, सटना, शहडोल, पन्ना, छत्तरपूर व टीकमगढ हे प्रमुख महसूल जिल्हे समाविष्ट झालेले आहेत. विद्यापीठाची ११ घटक-महाविद्यालये असून २९ महाविद्यालये त्यास संलग्न केलेली आहेत. ह्याशिवाय विद्यापीठात सात भिन्न विषयांच्या विद्याशाखा आहेत. विद्यापीठीय शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी व हिंदी असून १९७१-७२ साली १९,१६१ विद्यार्थी शिकत होते.

देशपांडे, सु. र.