ॲल्बर्ट सरोवर: मध्य आफ्रिकेतील सरोवर. याला ॲल्बर्टन्यांझा असेही म्हणतात. मध्य आफ्रिकेतील सरोवरांच्या रांगेतील हे सर्वांत उत्तरेकडील सरोवर असून युगांडा व झाईरे यांच्या सीमारेषेवर आहे. सरोवराची लांबी सु. १६१ किमी., रुंदी ३२ किमी., क्षेत्रफळ ५,३४६ चौ.किमी. व कमाल खोली ५१ मी. असून समुद्र- सपाटपासून हे ६२० मी. उंचीवर आहे. सरोवराला नैर्ऋत्येकडून सेमलिकी व ईशान्येकडून व्हिक्टोरिया नाईल या नद्या मिळतात. या सरोवराच्या उत्तरेकडून शुभ्र नाईल नदीला पाणीपुरवठा होतो. याच्या किनाऱ्यावर सरासरी २५ से. तपमान असते व ७५ सेंमी. पाऊस पडतो. पाण्याचे बाष्पीभवन फार होते, त्यामुळे पाणी खारे आहे. सरोवराच्या पूर्व व पश्चिम बाजूंस उंच उंच डोंगर आहेत. या भागात गवत व झाडे असून हत्ती, रेडे, काळवीट इ. प्राणी आहेत. सरोवरामध्ये हिप्पोपोटॅमस, सुसरी व मासे विपुल आहेत. १८६४ मध्ये सॅम्युएल बेकर याने या सरोवराचा शोध लावला. या सरोवरावर झाईरेतील कासेन्यी व माहागी पोर्ट आणि युगांडातील बुटियाबा ही बंदरे आहेत.

लिमये, दि. ह.