हॉर्नब्लेंड : अँफिबोल गटातील या खनिजाचे स्फटिक एक-नताक्ष समूहाचे व प्रचिनाकार असतात. ते स्तंभाकार व तंतुमय रूपांत किंवा समांतर सुयांसारख्या स्फटिकसमूहांत आणि भरड व सूक्ष्म-कणांच्या रूपांतही आढळते [→ स्फटिकविज्ञान]. ⇨ पाटन (110) परिपूर्ण कठिनता ५-६ वि.गु. ३.२ चमक काचेसारखी व तंतुमय प्रकाराची पुष्कळदा रेशमासारखी रंग गडद हिरव्या ते काळ्या छटा कस पांढरा वा रंगहीन दुधी काचेप्रमाणे पारभासी भंजन उपशंखाभ. [→ खनिजविज्ञान].

 

हॉर्नब्लेंड याची सामान्य रा. सं. (Ca, Na)2 (Mg, Fe, Al)5 (Al, Si)8 O22 (OH, F)2. ॲल्युमिनियम हे मूलद्रव्य ट्रेमोलाइटामध्ये नसते, तर हॉर्नब्लेंडमध्ये असते. हा यांत असलेला मुख्य रासायनिक फरक आहे. बंद नळीत हॉर्नब्लेंड तापविल्यास पाणी मिळते. स्फटिकाकार, पाटन व गडद रंग ही हे खनिज वेगळे ओळखण्याची वैशिष्ट्ये आहेत.

 

हॉर्नब्लेंड हे व्यापकपणे आढळणारे व खडक निर्माण करणारे महत्त्वाचे खनिज असून ते जगभरातील अग्निज व रूपांतरित या दोन्ही खडकांत आढळते. शिलारसाच्या स्फटिकीकरणातील शेवटच्या टप्प्यांत व रूपांतरणात पायरोक्सिनात बदल होऊन ते तयार होते. रूपांतरणानेतयार झालेल्या हॉर्नब्लेंडाला पुष्कळदा युरलिटिक हॉर्नब्लेंड किंवा युरलाइट म्हणतात. हॉर्नब्लेंड हे अँफिबोलाइट खडकाचा मुख्य घटक आहे. आब्राहाम गॉटलोप व्हेर्नर यांनी १७८९ मध्ये एका जर्मन शब्दा- वरून हॉर्नब्लेंड हे नाव ठेवले. हा जर्मन शब्द कोणत्याही गडद रंगी प्रचिनाकार धातुकांत (कच्च्या रूपातील धातूंमध्ये) आढळणाऱ्या खनिजासाठी वापरीत असत मात्र त्यातील धातू मिळविता येईल एवढ्या प्रमाणात नसते.

 

पहा : अँफिबोल गट.

 

बरीदे, आरती ठाकूर, अ. ना.