कुंडग्राम : कुंडपूर कुंडिनपूर. एक प्राचीन भारतीय स्थळ. वैशालीच्या या उपनगरामध्ये वर्धमान महावीराचा जन्म झाला असून, इ. स. पू. सहाव्या शतकात ७२ शास्त्रे व ६४ कलांचे शिक्षण यांसाठी कुंडिनपूर विद्यापीठाची ख्याती होती [→ वैशाली].

शाह, र. रू.