ध्रुवप्रदेश : पृथ्वीच्या दोन्ही ध्रुवांभोवतीचा ६६° ३० उत्तर व द. अक्षांशांपर्यंतचा किंवा पुष्कळदा त्याच्याही पलीकडचा प्रदेश.

पहा : अंटार्क्टिक महासागर  अंटार्क्टिका आर्क्टिक प्रदेश आर्क्टिक महासागर.

दाते, संजीवनी