जर्मिस्टन : द. आफ्रिकेच्याट्रान्सव्हालप्रांतातीलशहर. लोकसंख्या१,९७,०२० (१९६८). जोहॅनिसबर्गपासूनपूर्वआग्नेयीस१४किमी. वरीलहेशहरसमुद्रसपाटीपासून१,६७०मी. उंचआहे. द. अफ्रिकेमधीलजन. स्मट्सहाप्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथून फक्त १२ किमी. लांब आहे. जर्मिस्टनहेलोहमार्गाचेएकमहत्त्वाचेकेंद्रआहे. ह्याशहराच्याआसमंतातविट्‌वॉटर्झरॅंडभागातसोन्याच्याखाणीअसूनसोनेशुद्धकरण्याचाजगातीलसर्वांतमोठाकारखानायेथेचआहे. कापूसपिंजणे, स्फोटकवरासायनिकपदार्थ, शेतीअवजारे, आगपेट्या, कपडे, साबण, स्टार्च, ग्लुकोज, पेंड, पोलादीसामान, चाकू, कात्र्याइत्यादींचेकारखानेहीयेथेआहेत. हेयाभागातीलएकमहत्त्वाचेशक्ति-उत्पादनकेंद्रआहे.

लिमये, दि. ह.