चरण : कर्नाटक संगीतातील एक संज्ञा. कृती, वर्णम्‌, पदम्‌, जावळी वा तत्सम कर्नाटक संगीतरचनांचे अनुक्रमे ⇨पल्लवी अनुपल्लवी  व चरण असे एकूण तीन भाग असतात. सामान्यतः ⇨पदम्‌  या रचनेच्या पल्लवी आणि अनुपल्लवी या भागांएवढी वा अनुपल्लवीएवढी किंवा अनुपल्लवीच्या चौपट चरणाची लांबी असू शकते. अनेक वेळा चरणाच्या उत्तर भागाचे संगीत व अनुपल्लवीचे संगीत सारखेच असते.

रानडे, अशोक