काँब्रेटम कॉक्सीनियम :  (लॅ. पॉइव्ह‌्रिया कॉक्सीनिया कुल-काँब्रेटेसी). ही सदापर्णी शोभिवंत वेल मूळची मॅलॅगॅसी व मॉरिशस येथील असून शोभेसाठी बागेत लावतात. खोड व फांद्या बारीक पाने लांबट, अंडाकृती व भाल्यासारखी, तळास व टोकास निमुळती, कडेने काहीशी तरंगित, गर्द हिरवी व चकचकीत फुले लहान व भडक किरमिजी असून दाट, शोभिवंत व झुबकेदार मंजऱ्यांवर किंवा परिमंजऱ्यांवर फेब्रुवारी ते एप्रिलमध्ये येतात. संवर्त पेल्यासारखा, पाकळ्या चार, केसरदले आठ व बाहेर डोकावणारी किंजपुट अधःस्थ [→फूल] फळ सपक्ष व त्यात एकच बी असते. सामान्यतः दाब कलमांनी किंवा डोळे भरून लागवड करतात, परंतु घंटाकृती काचपात्राखाली वाळूमध्ये कोवळे कलम लावून ते प्रथम वाढविता येते. मॅलॅगॅसीमध्ये सालीपासून धागे काढतात.

पहा : काँब्रेटेसी चमेली, लाल.

जमदाडे, ज. वि.