फैजमहंमद खाँ  :  ( सु .  १८३५ –१९२० ) :  हिंदुस्थानी संगीतातील एक प्रख्यात गायक . उत्तम उस्ताद असाही त्यांचा लौकिक होता .  त्यांच्या घराण्यातच गानविद्या होती .  त्यांचे वडील उस्ताद फतेह महंमद खाँ तसेच लखनौच्या प्रख्यात नत्थन पीरबक्षांचे चिरंजीव उस्ताद कादिर बक्ष आणि विद्वान गायक ग ग्गे खुदाबक्ष यांच्याकडे त्यांनी गाण्याचे धडे घेतले .  ते बडोदे संस्थानाचे दरबारी गायक व तेथील संगीताच्या सरकारी पाठशाळेचे १८८९ पासून संचालक होते .  फैजमहंमद यांची गायकी कठीण होती ,  त्यांचा सू र स च्‍चा नि रंगदार होता ,  त्यांचे अस्ताई – अंतरे अजब तरकिबीचे होते .  त्यांचे राग – चलन बुद्धिप्रधान ,  ठाय लयीतले ,  कायद्याने व सुरांगाने बांधलेले  आ लापीप्रधान होते .  त्यांच्या गमक – गायकीत विशेष वजन जाणवे .  त्यांचे आलाप व तानपलटे लयीच्या डौलदार वजनात बांधलेले असत .  त्यांची गायकी ग्वाल्हेर घराण्याची मानली जाते .  पं .  भास्करबुवा बखले ,  पं .  गोविंद प्रसाद ,  निगोजकरबुवा ,  हंसाबाई ,  रोकडनाथ ,  राजरत्न तांबे वकील इ .  थोर कलावंत त्यांच्या शिष्यपरिवारात होते .  आग्रा घराण्याचे रंगीले गायक फैयाझ खाँ यांचे ते सासरे होत.

 जठार ,  प्रभाकर