सँफायर : [सी-फेनेल लॅ. क्रिथ्मम मॅरिटिमम कुल-अंबे-लिफेरी (एपिएसी)]. फुलझाडांपैकी [⟶ वनस्पति, आवृतबीज उपविभाग] ह्या मांसल, गुळगळीत, बहुवर्षायू (अनेक वर्षे जगणाऱ्या) ⇨ ओषधीचा प्रसार ग्रेटब्रिटनच्या समुद्रकिनाऱ्यावर, प. यूरोप खंडात व भूमध्य सामुद्रिक प्रदेशात आहे. क्वचित तिची बागेत व वाफ्यांच्या कडेने लागवड करतात तिची उंची सामान्यतः ३० सेंमी. पेक्षा जास्त नसते व बुंध्याशी ती काहीशी कठिण (काष्ठयुक्त) असते. संयुक्त पाने द्विगुण-त्रिदली किंवा त्रिगुण-त्रिदली (दोनदा किंवा तीनदा विभागलेली असून प्रत्येक भाग त्रिदली असतो) खंड जाड व रेखीय (अरुंद व लांबट) असून फुले संयुक्त चामरकल्प [चवरीसारख्या ⟶ पुष्पबंध] फुलोऱ्यावर येतात पाकळ्या फार लहान फळ लहान (०.६ सेंमी.) व लंबगोल. हिची इतर सामान्य शारीरिकलक्षणे ⇨ अंबेलेलीझ गणात (चामर गणात) वर्णन केल्याप्रमाणे असतात. नवीन लागवड ताज्या बियांपासून व तळाशी विभागून मिळालेल्या भागांनी करतात. भरपूर प्रकाशात, समुद्रकिनाऱ्यापासून काहीशा आतील क्षेत्रात चांगले पीक येते. खारी पाने कोशिंबिरीत घालतात व मसाल्यातही वापरतात तसेच व्हिनेगरमध्ये [⟶ शिर्का] स्वादाकरिता व लोणच्याकरिता घालतात. या वनस्पतीच्या बियांचा बार्लीच्या बियांशी असलेल्या साम्यावरून बार्लीच्या ग्रीक शब्दाचे नाव या वनस्पतीच्या प्रजातीला दिले आहे या प्रजातीतही फक्त एकच जाती आहे. सँफायर हे इंग्रजी नाव खाऱ्या दलदलीत वाढणाऱ्या एका अन्य झुडपाला (सॅलिकॉर्निया हर्बेसिया) दिलेले आढळते. याचे ⇨ माचुरा या वनस्पतीशी काही लक्षणांत साम्य आहे.

पहा : अंबेलेलीझ बार्ली.

जमदाडे, ज. वि.