इराणी साहित्य : पहा अवेस्तापेहलवी साहित्य; फार्सी साहित्य.