खरसिंग : (कडशिंग हिं. बेरशिंग क. हूडे, हुळवे लॅ. स्टेरिओस्पर्मम झायलोर्कापम कुल-बिग्नोनिएसी). हा मध्यम उंचीचा (९ -१०·५) पानझडी वृक्ष ⇨ पाडळ  व ⇨ परळ  यांच्या वंशातील आणि ⇨ बिग्नोनिएसी  कुलातील असून याची अनेक लक्षणे तेथे वर्णिल्याप्रमाणे आहेत. भारतात (कोकण, डांग, खानदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रातील घाट, धारवाड, सातपुडा जंगल इ.) सामान्यपणे आढळतो. साल फिकट करडी पाने मोठी, संयुक्त व पिसासारखी दले ५–९, पुनश्च विभागलेली सुवासिक व पिवळट पांढरी फुले अग्रस्थ (शेंड्यावरील) परिमंजऱ्यांवर एप्रिल-मेमध्ये येतात. पुष्पमुकुट नसराळ्यासारखा, ५ सेंमी. लांब बोंड कठीण, वाकडे, खरबरीत, गोलसर व फुटीर असून त्याची दोन शकले होतात. बीजे पंखयुक्त असतात. याचे लाकूड चांगले, बळकट व चिवट असून कपाटे, कातीव काम, खांब इत्यादींकरिता उपयुक्त असते. लाकडातील तेल चर्मरोगांवर लावण्यास चांगले.

देशपांडे, सुधाकर