चाल्हण:(पंधरावे शतक). एक महानुभाव ग्रंथकार,चाल्हण पंडित,’चाल्हेराज’ ह्या नावांनीही तो ओळखला जातो. तो कवीश्वर आम्नायातहोता. चक्रधर⟶नागदेव⟶कवीश्वर⟶नागांबा⟶कमळाकर ⟶ सीतांबा ⟶ चाल्हण अशी त्याची गुरूपरंपरा असावी.सत्त्वानुवाद,ज्ञानप्रकाश आणिशास्त्रसंबोधिनीटीका असे त्याचे तीन ग्रंथ आहेत. चाल्हणाचा शिष्यपरिवार मोठा होता. तो स्वत:च्या ग्रंथापेक्षा त्याचा एक शिष्यनृसिंह पंडित ह्याने त्याच्या नावावर लिहिलेल्यासंकेतगीता  ह्यागीता-टीकेमुळे विशेष प्रसिद्ध आहे. महानुभाव पंथीयांबरोबर त्या पंथाबाहेरील ग्रंथकारांनीगीतेवर लिहिलेल्या विविध टीकांचा उल्लेख नृसिंह पंडितानेसंकेतगीतेस केलेला आहे, हे विशेष होय.

सुर्वे,भा. ग.