सर जॉन फ्रँक्लिन

  फ्रँक्लिन , सर जॉन :  ( १६ ए ‌ प्रिल १७८६  –  ११ जून १८४७ ). ‌‌ ब्रिटीश समन्वेषक व नौदल अ ‌ धि कारी .  अटलांटिक व पॅसिफिक महासागरांना जोडणा ऱ्या ‘ नॉथवेस्ट पॅसेज’ चा एक संशोधक .  लिंकन शर मधील  ‌ स्पिल्स्बी येथे जन्म .  प्राथमिक शिक्षणानंतर वयाच्या चौदाव्या वर्षी च  त्याने नावि ‌ क आयुष्याला सुरवात केली .  १८०१ मधील कोपनहेगनच्या लढाईत याने भाग घेतला .  त्यानंतर ऑस्ट्रे लियन किनाऱ्याच्या समन्वेषणाक रिता मॅथ्यू  फ्लिं डर्झ याच्याबरोबर तो गेला होता   परंतु १८०३ मध्ये बोट फुटल्याने  त्याला इंग्लं डला परतावे लागले .  २१ ऑ क्टो बर १८०५ रोजी झालेल्या ट्रफॅल्गरच्या लढाईत फ्रँक्लिनने भाग घेतला होता .  त्यानंतर १८०८ मध्ये त्याला ले फ्ट नंट हा हु द्दा मिळाला .  १८१८ मध्ये डेव्हिड  ‌ बुचनच्या नेतृत्वाखालील उ .  ध्रु वाच्या मोहिमेत फ्रँक्लिनने भाग घेतला .  या मोहिमेत बुचनची बोट नष्ट झाल्याने समन्वेषणाचे काम अपुरेच राहिले ,  मात्र फ्रँक्लिनला ध्रुव प्रदेशाचा उत्तम अनुभव मिळाला .  त्यानंतर १८१९ – २२ या काळात त्याने आ र्क्टि क प्रदेशातील आपल्या नेतृत्वाखालील पहिली मोहीम काढली .  या मोहिमेत फ्रँक्लिनला कॅनडाच्या उत्तर किनाऱ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रथम ग्रेट स्लाव्ह सरोवरापासून उत्तरेस कॉपरमाइन नदीमुखापर्यंतचा ओसाड प्रदेश ओलांडावा लागला. कॉपरमाइन नदीमुखापासू न पूर्वेस सु .  २८० किमी .  किनाऱ्याचे त्याने समन्वेषण केले .  १८२२ मध्ये तो इंग्लडला परतला .  त्याने या प्रवासाचा वृत्तांत नॅरटिव्ह ऑफ ए जर्नी टू द शोअर्स ऑफ द पोलर सी या नावाने प्रसिद्ध केला  ( १८२३ ).  त्याच वर्षी त्याचे ल ग्न झाले .  १८२५ मध्ये पत्नी मृत्युशय्ये वर असतानाच त्याला पुन्हा अमेरिकेत जाण्याचा हु कूम आला .  १८२५ – २७ मधील मोहिमेत त्याने उत्तर  कॅनडाच्या  ध्रुव प्रदेशाचे उत्तम सर्वेक्षण केले .  यावेळी त्याने मॅ केंझी नदीमुखापासून पश्चिमेस अलास्कामधील पॉइंट बॅरोपर्यंत व पूर्वेस कॉपरमाइन नदीमुखापर्यंतच्या ऑर्क्टिक किनाऱ्याचे संशोधन केले .  या दोन्ही मोहि मांत मिळून त्याने आज्ञात अशा एकूण १ , ९२० किमी .  किनारी प्रदेशाचे समन्वेषण केले .  पुढे तो कॉपरमाइन नदीतून ग्रेट बेअर सरोवरापर्यंत गेला .  सरोवराकाठी त्याने  ‘ फोर्ट फ्रॅं ‌‌‌ क्लि न ’  हा किल्ला बांधला व १८२७ मध्ये तो इंग्लं डला परतला. या मोहिमेचा वृत्तांत त्याने नॅरटिव्ह ऑफ ए सेकंद ए क्स्पि डिशन टू द शोअर्स ऑफ द पोलर सी याद्वारा १८२८ मध्ये प्रसिद्ध केला .  त्याच वर्षी त्याचे दुसरे लग्न झाले .  १८२९ मध्ये त्याला ‘ सर’ हा किताब मिळाला .  टास्मानियाचा ग व्हर्न र म्हणूनही त्याची नेमणूक करण्यात आली  ( १८३६ – ४३ ).

 फ्रँक्लिनने १८४५ मध्ये आर्क्टि क प्रदेशच्या समन्वेषणासाठी पुन्हा प्रया ण केले .  यावेळी  ‘ नॉथवेस्ट पॅसेज ’  शोधण्याचा त्याचा हेतू होता . ‘ एरे बस’ व  ‘ टेरर ’  नावाची दोन उत्तम गलबते ,  शि धासामग्री ,  सर्व प्रकारची यंत्रसामग्री ,  अनुभवी माणसे अशा तयारीने तो गेला होता .  २५ व २६ जुलै १८४५ रोजी त्याला देवमाश्यांची शिकार करणाऱ्या स्कॉटिश  ‌ मच्छिमाऱ्यां नी पाहिले होते .  त्यानंतर या तुकडीचे काय झाले ते कोणालाच कळले नाही .  त्यांच्या शोधार्थ एकूण चाळीस वेळा प्रयत्न झाले .  अलास्काच्या उत्तरेस बीची बेटावर फ्रॅंक्लिनने वास्तव्य केल्या चे काही पुरावे मिळाले .  १८५३ – ५४ मध्ये डॉ .  रे व नंतर १८५७ व ५९ मध्ये कॅ .  मॅक्लिं टन यांनी याबाबत खूप माहिती मिळविली .  त्यांना किंग विल्यम बेट व लॅंकास्टर साउंड भागांत गलबताचे अवशेष, मृत शरीरे व २५ एप्रि ल १८४८ पर्यंतच्या समन्वेषणाविषयीचे कागदपत्र मिळाले . या माहितीनुसार व या भागातील ए ‌ स्किमोंकडून सम ज लेल्या हकीकतीनुसार पुढील माहि ती उपलब्ध झाली  : फ्रॅंक्लि नची जहाजे व्हि क्टो रिया बेट व किंग विल्यम बेट यां दरम्यान बर्फात अडकून पडली .  १८४७ मध्ये फ्रँक्लिन मृत्यू पावला .  १८४८ मध्ये इतर लोक पायीच दक्षि णेकडे निघाले   परंतु त्यांपैकी एकही फार काळ जिवंत राहिला नाही .  फ्रॅंक्लिन च्या समन्वेषणांत गोळा केलेल्या माहितीची कागदपत्रे व त्याची रोजनिशी शोधण्याचा १९६० मध्येही प्रयत्न करण्यात आला .

 शाह ,  र .  रू .  चौडे ,  मा .  ल .