अज्ञानदास : (१७ वे शतक). एक शिवकालीन शाहीर. अगिनदास ह्या नावानेही हा ओळखला जातो. हा पुण्याचा राहणारा. त्याच्या गुरूचे नाव नारायण असावे. अफझलखानाच्या वधावर त्याने लिहिलेला पोवाडा उपलब्ध आहे. शिवाजीने अफझलखानाचा वध केल्यानंतर झालेल्या आनंदोत्सवाच्या प्रसंगी त्याने हा गाऊन दाखवला आणि त्याबद्दल शिवाजीने त्याला एक घोडा व शेरभर सोन्याचा तोडा बक्षीस दिला, असा उल्लेख या पोवाड्याच्या शेवटी आला आहे. हा पोवाडा सदतीस चौकांचा असून त्यात शिवाजीच्या राज्यातील गड व महाल यांची नावे आहेत. उपलब्ध पोवाड्यांत हा सर्वांत जुना होय. त्याची अन्य काही रचना उपलब्ध नाही.

धोंड, म. वा.