इव्हँजेलिस्ट : ‘इव्हँजल या शब्दाचा अर्थ शुभवार्ता म्हणून इव्हँजेलिस्ट म्हणजे शुभवर्तमान सांगणारा. नव्या करारा  हा शब्दधर्मोपदेशक याअर्थी वापरला असला, तरी रूढीनुसार तो गॉस्पेल्स  लिहिणारे चार ख्रिस्ती संत मॅथ्यू, मार्क, लूक व योहान यांनाच उद्देशून वापरला जातो. 

परमेश्वराने जगावर एवढी प्रीती केली, की त्याने त्यासाठी आत्मसमर्पण केले हीच ती शुभवार्ता होय. या शुभवार्तेचा सर्वत्र प्रसार व ख्रिस्ती धर्मोपदेशाबाबतची तीव्र कळकळ, हे इव्हँजेलिस्टचे जीवनकार्य होय. बायबल  हेच श्रद्धेचे प्रमाण आहे व येशू ख्रिस्ताच्या मुक्तिकार्यावर श्रद्धा ठेवल्यानेच मुक्ती मिळते, या मूलभूत ख्रिस्ती तत्वांवर इव्हँजेलिस्टची नितांत श्रद्धा असते. 

आयरन, जे. डब्ल्यू. (इं.) साळवी, प्रमिला (म.)